banner-image

Türbeler

 

Ahi Evren Türbesi

Ahi Evren sokakta bulunan türebenin tarihi kimi kaynaklarda 14.yüzyıl kimi kaynaklarda ise 16.yüzyıla kadar gitmektedir. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde adı geçen evliyalardan biri olan Ahi Evren'in türbesi Ahi Evren Camiisiyle karşı karşıyadır.

 

Paşam Sultan Türbesi

Kurşunlu Sokak’ta yer alan türbe, aynı zamanda Seyyid Nureddin adıyla bilinen bir tekkedir. Geniş avlusunda bulunan türbe, kitabesinden anlaşılacağı üzere koleradan ölen İbrahim Cemal’e aittir. Babası Kemalettin Paşa’dan ötürü buraya Paşam Sultan Türbesi denmektedir.

 

Sunullah Gaybi (Gaybi Efendi) Türbesi

Gaybi Efendi mahallesinde bulunan Sunullah Gaybi türbesi, 17.yy’da yapılmış olup kesme taş kaplamalı kiremit çatı örtülüdür. Sunullah Gaybi, Kalburcu Şeyhi Pir Ahmet Beşiri’nin torunudur. Tasavvuf ehli bu kişi taassup ve cehaletle mücadele etmiş, pürüzsüz bir Türkçe kullanmıştır. Gaybi Divanı, Sohbetname, Biadname, Ruh’ül-Akaidname, Makasıd-ı Ayniye ve Hüda Rabbim başlıca eserleridir.

 

 

Erkmen Tabiat Parkı
Detay
ico

Harita

  • AVM
  • OTEL
  • MUZELER
  • TARİHİ YERLER